วีรยุทธ สระจูม

วีรยุทธ  สระจูม

วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2551

แผนกที่ฝึกงาน กองแผนและงบประมาณ

งานในลักษณะที่ปฎิบัติคือ ส่วนใหญ่เป็นงานเอกสาร แก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูลแผนดำเนินโครงการต่าง ๆ
จัดเรียงเอกสารหรือ รูปเล่ม บันทึกข้อมูลเอกสาร ส่งหนังสือทางราชการ
และเป็นคอมพิวเตอร์ ในโปรแกรม เอ็กเซลส่วนมาก

ไม่มีความคิดเห็น: